งานแนะนำนาฬิกาเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
ร่วมใจภักดิ์ เทิดไท้องค์ราชันย์

กรุงเทพฯ, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ - เจอาร์ เมเยอร์ คอลเล็คชั่นส์ ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแนะนำนาฬิกาเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ณ ศูนย์การค้าเกษร แหล่งชอปปิ้งมีระดับใจกลางเมือง

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ในนามมูลนิธิมหิดลอดุลยเดช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมี คุณทิพยรักษ์ สุขุม นายกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา และคุณเบอร์นาร์ด เมเยอร์ ประธานกรรมการ เจอาร์ เมเยอร์ คอลเล็คชั่นส์ ให้การต้อนรับ พร้อมบุคคลผู้มีชื่อเสียงในสังคมเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ท่านผู้หญิงศรี ลิมปิชาติ คุณกร ทัพพะรังสี และสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ร่วมด้วยสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

งานแนะนำนาฬิกาเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เริ่มด้วยการกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ โดยพิธีกรในงาน คุณคาร่า พลสิทธิ์ พร้อมกล่าวเชิญ มร.เบอร์นาร์ด เมเยอร์ ประธานกรรมการ เจอาร์ เมเยอร์ คอลเล็คชั่นส์ มากล่าวถึงความภูมิใจของบริษัทฯ ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่า เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งการสะสมของประชาชนชาวไทยในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้

คุณทิพยรักษ์ สุขุม นายกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึงการร่วมมือระหว่างสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา กับเจอาร์ เมเยอร์ คอลเล็คชั่นส์ ในการจัดทำนาฬิกาเรือนพิเศษนี้ พร้อมกล่าวถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของนาฬิกา ไม่ว่าจะเป็นความงดงามของตัวเรือน รวมทั้งความใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ อาทิ อักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. บนเหรียญทองคำบริสุทธิ์ การประดับข้อความ “Birthplace@๘๐” และ “Cambridge,Mass.” บนหน้าปัดสีเงิน อันหมายถึงพระชนมายุ ๘๐ พรรษา และเมืองเคมบริดจ์ มลรัฐแมสซาชูเซตส์ อันเป็นสถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำเข้าสมทบทุนมูลนิธิมหิดลอดุลยเดช เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆ ต่อไป

หลังจากนั้น ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ประธานในพิธี ให้เกียรติขึ้นเปิดงานแนะนำนาฬิกาเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พร้อมกล่าวขอบคุณ เจอาร์ เมเยอร์ คอลเล็คชั่นส์และสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา สำหรับความร่วมมืออย่างดียิ่ง ที่ช่วยให้งานในวันนี้เป็นอีกหนึ่งงานที่น่าประทับใจและน่าจดจำ รวมถึงการแสดงความชื่นชมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สำหรับการบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิมหิดลอดุลยเดช จากการร่วมเป็นเจ้าของนาฬิกาอันทรงคุณค่านี้

ภายในงาน เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติ ประธานในงาน รวมทั้งผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ ได้มีโอกาสสัมผัสนาฬิกาเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พร้อมรับชมวีดิทัศน์ที่แสดงถึงความโดดเด่นและความพิเศษของนาฬิกา รวมถึงการให้เกียรติร่วมพูดคุยพร้อมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับนาฬิกาอันทรงคุณค่าเรือนนี้ โดยคุณกร ทัพพะรังสี และท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ ทั้งนี้ งานแนะนำนาฬิกาเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ปิดฉากลงอย่างงดงามด้วยเสียงเพลงจาก คุณรัดเกล้า อามระดิษ นักร้องรับเชิญพิเศษ ที่มาร่วมขับกล่อมเพลงตลอดทั้งงาน

 

JR Mayer Collections is a service brought to you by: QI Services (Thailand) Limited
Copyright © 2006 by JR Mayer Collections Ltd. All rights reserved